Wednesday, April 2, 2008

ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போராளிகள் பகத்சிங் - சுகதேவ் - ராஜகுரு நினைவுதினத்தை நெஞ்சில் ஏந்துவோம்! புரட்சிகர மாணவர்-இளைஞர் முன்னணியின் உறுதியேற்பு!

நன்றி புதிய ஜனநாயகம்

No comments:

இணைப்பு