Thursday, March 20, 2008

ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போராளிகள் "பகத்சிங், சுகதேவ், ராஜகுரு" நினைவுதினத்தை நெஞ்சில் ஏந்துவோம்! அரங்குக் கூட்ட பிரசுரம், பேனர், போஸ்டர்


No comments:

இணைப்பு